הצטרפות לעמותה

בקשת הצטרפות לעמותת יתומי מערכות ישראל וצה"ל

(ע"ר 58-035-999-0)

שם פרטי
שם משפחה
עיסוק/מקצוע
זכר
נקבה
ת.ז.
תאריך לידה
מספר טלפון

טלפון נייד

מספר פקס

דואר אלקטרוני
כתובת מלאה

נושאים בהם לדעתי העמותה אמורה לטפל
לדוגמא:
ביטול הגבלת גיל התמיכה ל-30
הלוואות מועדפות
השוואת תנאי היתומים לתנאי האלמנות וכד'

פרט בבקשה —–>

פרטים על יתומים נוספים שאני מכיר:

טל' נייד

טלפון

שם פרטי

שם משפחה

טל' נייד

טלפון

שם פרטי

שם משפחה

טל' נייד

טלפון

שם פרטי

שם משפחה

טל' נייד

טלפון

שם פרטי

שם משפחה

איך שמעת על העמותה?

דואר

מודעה בעיתון

רדיו

טלוויזיה

שלטי חוצות

אינטרנט

מכתב שרשרת

חברים

אחר

פרט בבקשה אם בדרך אחרת:

הצהרת המצטרפ/ת:
אני יתומ/ת צה'ל ממערכות ישראל וצה'ל מעל גיל 18. מבקש/ת להיות חבר/ה בעמותה

'עמותת יתומי מערכות ישראל וצה'ל'. תקנון העמותה ידוע לי ואם אתקבל כחבר בעמותה

אני מתחייב לקיים את הוראות התקנון, את החלטת מוסדות התנועה ולסייע בהשגת מטרות התנועה.