על העמותה

פעילות עמותת יתומי מערכות ישראל וצה"ל

אפריל 2014

עמותת יתומי מערכות ישראל וצה"ל הוקמה בתחילת שנת 2000 והינה ארגון ללא מטרות רווח בו חברים יתומי צה"ל,  כוחות הביטחון (מוסד שב"כ) משטרה, שב"ס ומשמר הכנסת בני כל הגילאים. בעמותה אין מקבלי שכר וכל בעלי התפקידים  מתנדבים .ייעודה של העמותה הוא לשמש כתובת ליתומים  ולסייע להם במתן פתרונות לבעיותיהם ולצרכיהם המיוחדים.

מאז הקמתה, נאבקת  העמותה גם לקבל הכרה רשמית או סיוע חומרי ממשרד הביטחון האמון על משפחות והנצחה, אך  לא זכתה לכל תמיכה או סיוע ממשלתי או אחר והיא ממומנת מדמי חבר ומכספי תורמים פרטיים בלבד.

חרף העדר כל מימון או תמיכה, פעלה העמותה רבות בכל התחומים למען היתומים ללא הבדל גיל  ועל כך  זכתה במהלך שנות קיומה להערכה רבה על פועלה,  מאישים רבים ובהם המשנה לראש הממשלה, שרים, חברי כנסת ואישי ציבור. (חלק ממכתבי ההערכה ניתן לראות באתר ובפורום שלנו ב YNET).

מטרותיה העיקריות של העמותה הן:

א. לסייע בהגדרת מעמדם הייחודי של יתומי צה"ל בישראל.

ב. להוות כתובת ליתומי צה"ל בישראל ולסייע במתן פתרונות לבעיות הייחודיות של בני הנופלים.

ג. לעדכן את הוראות החוק הישן, כדי לאפשר מענה הולם לצורכיהם ולזכויותיהם של היתומים.

ד. לפעול לשיקום יתומי צה"ל ללא הגבלת גיל.

ו. לטפל בבני הנופלים, לעזור להם ולייצגם מול משרד הביטחון ומוסדות ממשלה השונים.

ז. לסייע לשיפור שירותי השיקום באמצעות שיתוף פעולה מקצועי עקיב עם גופי השיקום.

 

ביום 24.2.11 הכיר בית דין הגבוה לצדק  בבג"ץ 10294/09 [בהרכב השופטים חיות מלצר ועמית] בזכותה של  העמותה לייצג את היתומים ולפנות במישרין בשמם, לאגף משפחות והנצחה (אגף השיקום בשמו הקודם) במשרד הביטחון ולמשרד הביטחון, בלא הצבת תנאי סף  כבעבר.

לעמותה אישור ניהול תקין ואישור מלכ"ר (פטור לתרומות ס' 46) מתחת לסמל באתר שלנו.

בברכה, עדי כספי – יו"ר העמותה