צילומי כתבות ופרסומים

כתבה מעיתון הארץ


מודעה שהופיעה בעיתונות


כתבתה של אודטה שוורץ


עדי כספי, מייסד העמותה