פעילות העמותה נובמבר 2012

פעילות עמותת יתומי מערכות ישראל וצה"ל בציבור ובתקשורת ינואר 2010
חוק משפחות החיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) תש"י 1950 מגדיר את האלמנות ואת ההורים השכולים כישויות נבחנות, בעוד שהיתום מוגדר אך ורק כבן של אלמנה. חוק זה מקנה זכויות מתמשכות לאלמנות, אך מגביל את זכויות היתום עד הגיעו לגיל 30. יתרה מזאת, במקרה שבו הלכה אמו לעולמה קודם לכן, פגות זכויותיו באחת. בכך החוק מקנה ערך משמעותי יותר לאבדנם של האלמנות וההורים השכולים בהשוואה לאבדנם של היתומים. כתוצאה מהפרדות חותכות אלה בתפיסת המערכת, האלמנות וההורים השכולים זוכים בהכרה ללא תנאי, בעוד שיתומי צה"ל נותרים מחוץ למשפחת השכול.
עמותת יתומי צה"ל הוקמה בשנת 2000 והיא ארגון ללא מטרות רווח. העמותה הוקמה מתוך ראיית זכותו האלמנטארית של ציבור זה לייצוג עצמאי משלו על רקע בעיות קשות ומתמשכות בייצוגם ההולם של יתומי צה"ל הצעירים, ובהיעדרו של כל ייצוג הנוגע ליתומי צה"ל המבוגרים יותר. בשל סירובו של משרד הביטחון להכיר בה העמותה אינה נתמכת מכספי משלם המסים בישראל ואינה זוכה לכל תמיכה כלכלית ממשלתית. בעמותה חברים יתומי צה"ל בני כל הגילים, והיא מתנהלת על בסיס מערכת ארגונית מגובשת ובהתאם לנדרש בחוק, כגון: קיום ישיבות ועד, עריכת כנסים שנתיים סדירים ועוד. כל בעלי התפקידים עושים את מלאכתם בהתנדבות, והעמותה אינה משלמת משכורות לאיש.

ביום 24.2.11 הכיר בית דין הגבוה לצדק בבג"ץ 10294/09 [בהרכב השופטים חיות מלצר ועמית] בזכותה של העמותה לייצג את היתומים ולפנות במישרין בשמם, לאגף משפחות והנצחה (אגף השיקום בשמו הקודם) במשרד הביטחון ולמשרד הביטחון, בלא הצבת תנאי סף כבעבר.

לעמותה אישור ניהול תקין לשנת 2012 ואישור מלכ"ר (פטור לתרומות ס' 46) עד 2013.

מטרותיה העיקריות של העמותה הן:
א. לסייע בהגדרת מעמדם הייחודי של יתומי צה"ל בישראל.
ב. להוות כתובת ליתומי צה"ל בישראל ולסייע במתן פתרונות לבעיות הייחודיות של בני הנופלים.
ג. לעדכן את הוראות החוק הישן, כדי לאפשר מענה הולם לצורכיהם ולזכויותיהם של היתומים.
ד. לפעול לשיקום יתומי צה"ל ללא הגבלת גיל.
ו. לטפל בבני הנופלים, לעזור להם ולייצגם מול משרד הביטחון ומוסדות ממשלה השונים.
ז. לסייע לשיפור שירותי השיקום באמצעות שיתוף פעולה מקצועי עקבי עם גופי השיקום.
מאז הקמתה בשנת 2000 ערכה העמותה, באמצעות מתנדביה, פעולות רבות למען יתומי צה"ל, ביניהן:
בזכות פעילות העמותה יתומי צהל זוכים לטיפול פסיכולוגי ללא הגבלת גיל משנת 2001 (לפני כן הטיפול הפסיכולוגי היה עד גיל 30) .
גם היום אנו דורשים ממשרד הביטחון בניית תשתית לקבוצות תמיכה לטיפול פסיכולוגי ליתומים שעברו את גיל 30.

פגישות עם עשרות חברי כנסת לתיקון חוק משפחות החיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) תש"י 1950. במסגרת זו נפגשה העמותה עם סגן שר הביטחון דאז ד"ר אפרים סנה, וערכה גם מפגשים שנועדו לרתום אנשי ציבור ואחרים בסיוע לתיקון החוק.
תכתובת עקיבה ורציפה עם שרי הביטחון השונים ועם בעלי תפקידים רלוונטיים נוספים במשרד זה.
פגישות עם מר אריה מועלם, ראש אגף משפחות והנצחה במשרד הביטחון,
סיוע ליתומים שבקשותיהם אינן נענות כיאות על ידי אגף השיקום במשרד הביטחון וגורמי ממשל שונים.
יצירת קשר הדוק ושוטף עם אישי ציבור, ראשי ערים וצמרת צה"ל, על מנת להקל על יתומי צה"ל בישראל את השתלבותם באורח חיים תקין במדינת ישראל.
הגשת שתי הצעות חוק בעזרת חברי כנסת שונים, לפריצת מחסום גיל ה-30 ולשיפור תנאי החיים של יתומי צה"ל בישראל עם התכנסות הכנסת נמשיך להגיש הצעות נוספות.
יצירת קשר עם תורמים שונים למען קידום יתומים בצורה פרטנית (מכתבי תודה באתר שלנו(
הגשת עתירה לבית המשפט המחוזי באוגוסט 2003 לקבלת פרטיהם של כלל יתומי צה"ל בישראל למטרות התארגנות.
בפעם הראשונה בישראל – עריכת מחאה כללית בכל בתי הקברות הצבאיים בארץ ביום הזיכרון 2004 לנוכח התעלמות שר הביטחון ומשרדו ממצוקת היתומים בארץ.
הרחבת התודעה הציבורית בנוגע למצבם של יתומי צה"ל באמצעות עשרות כתבות ברדיו, בעיתונות, באינטרנט ובטלוויזיה, המיידעות את הציבור אודות מצוקת היתומים.
פרסום מודעות רבות בעיתונות. הפרסום נערך בתרומת העיתונים "ידיעות אחרונות", "מעריב", "הארץ" ו"גלובס". "ישראל היום"
פרסום עשרות מודעות ברשתות המקומונים של העיתונים "ידיעות אחרונות" ו"מעריב" בכל הארץ בערבי יום הזיכרון.
בשנים האחרונות אנו עורכים מבצע לגיוס התרומות שלנו בארץ ובחו"ל. המבצע מתחיל במוצאי יום הזיכרון לשואה ולגבורה ונמשך שבוע ימים עד מוצאי יום העצמאות. משודר בכל ערוצי הטלוויזיה האינטרנט והרדיו.
ההופעה הראשונה בערוץ המשדר ברוסית בישראל הייתה בערב יום הזיכרון 2005.
סיוע משפטי ליתומים במישור הפרט, הניתן בהתנדבות ע"י עו"ד העמותה מר ערן לאופמן.

כתוב תגובה

שמך:

אימייל:

אתר בית: