פעילות העמותה ינואר 2010

פעילות עמותת יתומי מערכות ישראל וצה"ל בציבור ובתקשורת  ינואר 2010

חוק משפחות החיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) תש"י 1950 מגדיר את האלמנות ואת ההורים השכולים כישויות נבחנות, בעוד שהיתום מוגדר אך ורק כבן של אלמנה. חוק זה מקנה זכויות מתמשכות לאלמנות, אך מגביל את זכויות היתום עד הגיעו לגיל 30. יתרה מזאת, במקרה שבו הלכה אמו לעולמה קודם לכן, פגות זכויותיו באחת. בכך החוק מקנה ערך משמעותי יותר לאבדנם של האלמנות וההורים השכולים בהשוואה לאבדנם של היתומים. כתוצאה מהפרדות חותכות אלה בתפיסת המערכת, האלמנות וההורים השכולים זוכים בהכרה ללא תנאי, בעוד שיתומי צה"ל נותרים מחוץ למשפחת השכול.

עמותת יתומי צה"ל הוקמה בשנת 2000 והיא ארגון ללא מטרות רווח. העמותה הוקמה מתוך ראיית זכותו האלמנטארית של ציבור זה לייצוג עצמאי משלו על רקע בעיות קשות ומתמשכות בייצוגם ההולם של יתומי צה"ל הצעירים, ובהיעדרו של כל ייצוג הנוגע ליתומי צה"ל המבוגרים יותר. בשל סירובו של משרד הביטחון להכיר בה העמותה אינה נתמכת מכספי משלם המסים בישראל ואינה זוכה לכל תמיכה כלכלית ממשלתית. בעמותה חברים יתומי צה"ל בני כל הגילים, והיא מתנהלת על בסיס מערכת ארגונית מגובשת ובהתאם לנדרש בחוק, כגון: קיום ישיבות ועד, עריכת כנסים שנתיים סדירים ועוד. כל בעלי התפקידים עושים את מלאכתם בהתנדבות, והעמותה אינה משלמת משכורות לאיש.

מטרותיה העיקריות של העמותה הן:

א. לסייע בהגדרת מעמדם הייחודי של יתומי צה"ל בישראל.

ב. להוות כתובת ליתומי צה"ל בישראל ולסייע במתן פתרונות לבעיות הייחודיות של בני הנופלים.

ג. לעדכן את הוראות החוק הישן, כדי לאפשר מענה הולם לצורכיהם ולזכויותיהם של היתומים.

ד. לפעול לשיקום יתומי צה"ל ללא הגבלת גיל.

ו. לטפל בבני הנופלים, לעזור להם ולייצגם מול משרד הביטחון ומוסדות ממשלה השונים.

ז. לסייע לשיפור שירותי השיקום באמצעות שיתוף פעולה מקצועי עקבי עם גופי השיקום.

בשנים האחרונות ערכה העמותה, באמצעות מתנדביה, פעולות רבות למען יתומי צה"ל, ביניהן:

פגישות עם עשרות חברי כנסת לתיקון חוק משפחות החיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) תש"י 1950. במסגרת זו נפגשה העמותה עם סגן שר הביטחון דאז ד"ר אפרים סנה, וערכה גם מפגשים שנועדו לרתום אנשי ציבור ואחרים בסיוע לתיקון החוק.

תכתובת עקיבה ורציפה עם שרת המשפטים.

תכתובת עקיבה ורציפה עם שרי הביטחון השונים ועם בעלי תפקידים רלוונטיים נוספים במשרד זה.

פגישות עם מר אריה מועלם, ראש אגף משפחות והנצחה במשרד הביטחון, ושמירה על קשר רציף עמו באמצעות אשת הקשר הגב' ורדה לעדן. נכון להיום מסרב מר מועלם להיפגש עמנו.

סיוע ליתומים שבקשותיהם אינן נענות כיאות על ידי אגף השיקום במשרד הביטחון וגורמי ממשל שונים.

יצירת קשר הדוק ושוטף עם אישי ציבור, ראשי ערים וצמרת צה"ל, על מנת להקל על יתומי צה"ל בישראל את השתלבותם באורח חיים תקין במדינת ישראל.

הגשת שתי הצעות חוק בעזרת חברי כנסת שונים, לפריצת מחסום גיל ה-30 ולשיפור תנאי החיים של יתומי צה"ל בישראל (בעד ההצעה האחרונה הצביעו 33 חברי כנסת!).

יצירת קשר עם תורמים שונים למען קידום יתומים בצורה פרטנית (ר' מכתבי תודה באתר שלנו).

הגשת עתירה לבית המשפט המחוזי באוגוסט 2003 לקבלת פרטיהם של כלל יתומי צה"ל בישראל למטרות התארגנות.

בפעם הראשונה בישראל –  עריכת מחאה כללית בכל בתי הקברות הצבאיים בארץ ביום הזיכרון 2004 לנוכח התעלמות שר הביטחון ומשרדו ממצוקת היתומים בארץ.

הרחבת התודעה הציבורית בנוגע למצבם של יתומי צה"ל באמצעות עשרות כתבות ברדיו, בעיתונות, באינטרנט ובטלוויזיה, המיידעות את הציבור אודות מצוקת היתומים (פרטים בדף "העמותה בתקשורת" בהמשך).

פרסום מודעות רבות בעיתונות. הפרסום נערך בתרומת העיתונים "ידיעות אחרונות", "מעריב", "הארץ"  ו"גלובס".

פרסום עשרות מודעות ברשתות המקומונים של העיתונים "ידיעות אחרונות" ו"מעריב" בכל הארץ בערב יום הזיכרון 2005.

הופעה ראשונה בערוץ המשדר ברוסית בישראל בערב יום הזיכרון 2005.

סיוע משפטי ליתומים במישור הפרט, הניתן בהתנדבות ע"י עו"ד העמותה מר ערן לאופמן.

בניית תשתית לקבוצות תמיכה לטיפול פסיכולוגי ליתומים שעברו את גיל 30.

חלוקת גלויות המיידעות את האלמנות על עמותת היתומים בקייטנות הקיץ,  בכנסים ובטקס חלוקת מלגות בשנת 2005.

סיוע בחשיפת השחיתות המתמשכת בארגון האלמנות. חשיפה זו הביאה לביטול אישור הניהול התקין ל"ארגון האלמנות" על ידי רשם העמותות בדצמבר 2005 (ר' סרטון מתוך "זה הזמן" בעמוד הראשי באתר האינטרנט שלנו באדיבות ערוץ 10). בעקבות ביטול אישור הניהול התקין עצרה חשבות משרד הביטחון בינואר 2006 את הזרמת הכספים לארגון האלמנות בראשותה של הגב' פנינה כהן. מהלך זה סייע להדחתה מחברות בארגון לשנתיים במרץ 2006 ולאחר מכן להדחתה הסופית בדצמבר 2006.

קיום קשר רציף לאורך שנים עם מבקר המדינה ועם משרדים ממשלתיים רבים. לאור מידע שהעבירה העמותה למבקר המדינה פרסם המבקר בדצמבר 2000 דוח חמור מאין כמותו על תפקודו של "ארגון אלמנות  ויתומי צה"ל", המסכם את מכלול טענותינו על היעדר ייצוג הולם.

קיום מפגשים עם ראשי ערים אשר סייעו לעמותה רבות בהתארגנות, ובהם ראשי הערים תל אביב, ירושלים, חולון, ראשל"צ, הרצליה, כפר סבא ורמת השרון.

שיתוף פעולה הדוק עם אלמנות צה"ל שיצאו נגד יו"ר הארגון שלהן.

מאז שנת 2000 אנו משתפים פעולה עם "יד לבנים" ועם ארגוניים חברתיים רבים אחרים.

להלן פירוט חלק מהישגיה של העמותה:

החלטת משרד הביטחון להעניק טיפול פסיכולוגי גם ליתומים מעל גיל 30.

כבר בתחילת דרכנו ולראשונה בישראל נערכו בשיתוף העמותה ארבעה מחקרים פסיכולוגיים וכלכליים מטעם אוניברסיטאות חיפה ובר-אילן. מחקרים אלה העלו ממצאים ברורים בדבר ההשלכות של נפילת האבות על אוכלוסיית יתומי צה"ל הבוגרים.

לאחד המחקרים צירף החוקר תלושי קנייה בסך 50 ש"ח, אשר נשלחו לכל החברים הרשומים בעמותה, סה"כ כ-30,000 ₪ .

בפעם הראשונה מזה 15 שנה ובעקבות מאבקנו החליטה ועדת הבחירות ובראשה השופט בדימוס דן ארבל לאפשר ליתומי צה"ל עד גיל 30 לבחור ולהיבחר לארגון האלמנות באופן חד- פעמי.

בעקבות מאבקנו המתמשך על זכויותיהם של יתומי צה"ל החליט "ארגון אלמנות ויתומי צה"ל" להעניק ליתומים צעירים זכות לבחור ולהיבחר לארגון האלמנות, זכות שלא עמדה להם עד כה, וכן להקים קרן להלוואות ליתומי צה"ל (לצערנו, אין סימוכין להחלטה להקמת הקרן אצל רשם העמותות).

העמותה השיגה מלגת לצורך לימודים גבוהים ליתומת צה"ל בלונדון.

העמותה השיגה עזרה כספית ליתום צה"ל, שנבצר ממנו לחגוג את בר המצווה שלו על רקע קשיים כלכליים.

העמותה סייעה ליתומת צה"ל בפתרון מכשלות בירוקרטיות במשרד השיכון בהתערבות שר השיכון.

העמותה ערכה תערוכת אמנות בגלריה עירונית בתל אביב לאמן יתום צה"ל.

בעקבות סירובו של "ארגון אלמנות ויתומי צה"ל" לסייע בגיוסו של יתום צה"ל, בן מיעוטים בן 27  לשב"ס, פנתה העמותה לנציב השב"ס. כיום משרת יתום זו במערכת זו וממשיך את מורשת אביו שנהרג.

העמותה הקימה ומתחזקת אתר אינטרנט ליתומי צה"ל.

העמותה הקימה את הפורום הראשון ליתומי צה"ל בישראל בשיתוף "תפוז".

העמותה השיגה תרומות ציוד מחברות שונות כגון "מיקרוסופט", "סימנטק", "טלאול", "הץ-פי ישראל" ורבות אחרות.

העמותה קיימה ומקיימת שיתוף פעולה עם ארגונים רבים בנושאים מגוונים.

העמותה משתפת פעולה באופן מתמשך עם מוסדות להשכלה גבוהה ועזרה לסטודנטים שלהם  (דוגמה: קשר רציף עם חוקר השכול ד"ר אודי לבל מאונ' בן גוריון בנגב ומכללת אריאל, והחלפת מידע רציף עמו ועם תלמידיו).

בסוף שנת 2004 קיבלה העמותה את אישור שר האוצר וועדת הכספים של הכנסת לפטור ממס הכנסה לצורך תרומות (סעיף 46 לפקודת מס ההכנסה).

גיוס תרומות מהציבור ושיתופי פעולה בנושא תרומות עם עיריות, ארגונים ומוסדות פרטיים.

במלחמת לבנון השנייה שיתפה העמותה פעולה באופן מסיבי עם כל ערוצי הטלוויזיה על מנת שיידעו את  כלל הציבור ואת היתומים בפרט (ללא הגבלת גיל) על קיומה ועל פעילויותיה. כתוצאה מכך סייעה העמותה למשפחות – כולל יתומי משטרת ישראל ומג"ב – לעבור מהצפון למרכז. כמו כן העמותה גייסה תרומות והעבירה אותן לזקוקים לכך, ובשיתוף פעולה עם "שופרסל" סיפקה מזון ליתומי צה"ל שהיו במצוקה.

העמותה פעלה לגיוס תרומות באמצעות הערוץ הישראלי בחו"ל (ר' באתר שלנו).

מטרות נוספות ותכניות לעתיד:

גיוס ופיתוח משאבים מסיבי (בשיתוף פעולה עם "דפי זהב" שתרמו לשם כך אתר(, לצורך בניית תשתית פיננסית:

לקרנות המיועדות לסיוע ליתומים בעלי צרכים מיוחדים בתחומי סעד, רווחה ובריאות.

לקרן מצוקה סולידרית לחברים נזקקים.

לקרן מענקים לנישואין וללידה.

לקרן ללימודי תואר שני ושלישי

לקרן למימון ייעוץ וסיוע משפטי.

למימון והמשך מחקרים פסיכולוגיים, כלכליים ואחרים על יתומי צה"ל הבוגרים.

להמשך הסיוע הפרטני ליתומים בני כל גיל בכל תחומי החיים שלהם.

סיכום פעילות שנת 2007

ינואר – דצמבר 2007: לעמותה מצטרפים מאות חברים חדשים.

ינואר – דצמבר 2007: העמותה זוכה בהכרה מצטברת על פעילותה ומטרותיה מצד שרים שונים בממשלה (ראו מכתבים באתר)

העמותה מקבלת הכרה מהנהלה הזמנית של ארגון אלמנות ויתומי צה"ל ומוזמנת לדיונים, שבסופם יתומי צה"ל יכולים להצביע בבחירות לארגון האלמנות (בבחירות הקודמות נמנע מהם להצביע או להיות חברים).

יום הזיכרון –  העמותה ערכה קמפיין נרחב וראשון מסוגו לגיוס תרומות. שקופית העמותה פורסמה ללא תמורה בכל ערוצי הטלוויזיה בארץ, כולל הערוץ הראשון והערוץ הרוסי ובערוץ הישראלי בחו"ל. במקביל פורסמו מודעות בגודל חצי עמוד בכל העיתונים והמקומונים בארץ.

יוני – העמותה קיימה כנס שנתי בהשתתפות אמנים מהשורה הראשונה בישראל שהופיעו בהתנדבות, במהלכו חולקו מלגות ליתומים  מכספי תרומות שהועברו לעמותה.

יוני – בעקבות פעילותה של העמותה פורסם דוח החשכ"ל בנוגע להתנהלות ארגון אלמנות ויתומי צה"ל. הדוח מאשרר את כל הטענות שהעלתה העמותה החל משנת 2000 כולל המלצה להעביר את כל הממצאים לרשויות החוק!

יולי  – העמותה זכתה להכרה בחשיבות פעילותה ובגיבוי פעילות זו מטעם הוועדה לענייני ביקורת המדינה בכנסת ישראל.

העמותה ייצרה קשר עם שר הביטחון הנכנס מר אהוד ברק ועם סגנו מתן וילנאי.

העמותה המשיכה לסייע סיוע פרטני ליתומי צה"ל .

אוקטובר –  בעקבות פעילות העמותה התפרסמה ב"ידיעות  אחרונות" כתבה על יתומי צה"ל מאת משה רונן.

נובמבר –נענתה בקשתה של העמותה לפגישה עם דרג בכיר ביותר במשרד מבקר המדינה.

ינואר – דצמבר 2007: העמותה קיימה פגישות עם חברי כנסת ואישים היכולים להשפיע על מעמד יתומי צה"ל בישראל.

סיכום פעילות שנת 2008

ינואר ועד יום הזיכרון – העמותה המשיכה לקיים פגישות עם חברי כנסת שונים ולהעמיק את הקשר אתם ואת הבנתם בנוגע למצבם העגום של יתומי צה"ל בישראל.

העמותה המשיכה לטפל באופן פרטני ביתומים הזקוקים לעזרה (ייצגה אותם בתכתובות וקיימה עבורם פגישות עם גופים שונים).

העמותה הצליחה להשיג מלגה ועזרה משמעותית עבור יתום צה"ל, מאחת המכללות.

יום הזיכרון –  לרגל שנת ה-60 יצאה העמותה לראשונה בקריאה להקמת קרנות ליתומי צה"ל (פרטים בפורום החדש ב ynet).

מודעות העמותה בעניין הקרנות התפרסמו ללא תמורה ובגודל רבע עמוד בכל העיתונים והמקומונים בארץ ובאתרי האינטרנט המובילים.

יום הזיכרון: יו"ר העמותה והגב' ניצן זהבי הופיעו בריאיון מורחב אישי ראשון מסוגו בערוץ 2 בתכניתם של אבי גלעד והילה קורח (באדיבות עולם הבוקר באתר שלנו http://orphans.org.il/?p=307 )

העמותה המשיכה וקיימה אין ספור פגישות עם חברי כנסת שהביעו נכונות לסייע בהגשמת מטרתה המרכזית של העמותה–  קבלת הכרה בעמותה כארגון המייצג את יתומי צה"ל בישראל.

ראוי לציון מיוחד: נובמבר – הגשת תביעה ייצוגית כנגד משרד המשפטים בגין גביית אגרת משכנתא שלא כחוק ממשפחת השכול ונכי צה"ל.

דצמבר – השקת הפורום הרשמי של העמותה  ב ynet.

פעילות שנת 2009

ראוי לציון מיוחד: ינואר – הגשת עתירה מנהלית בבית המשפט בתל אביב להורות למשרד הביטחון להכיר בנו כארגון המייצג את יתומי צה"ל מגיל 21.

כתבות על העתירה: Ynet  ,  ורד לוביץ'

"ישראל שלנו", צבי הראל

העמותה ממשיכה ומקיימת אינספור פגישות עם חברי כנסת שהביעו נכונות לסייע בהגשמת מטרתה המרכזית של העמותה–  קבלת הכרה בעמותה כארגון המייצג את יתומי צה"ל בישראל.

מכתבים המשנה לרה"מ  מר חיים רמון השר רפי איתן  השר יעקב מרגי ואחרים תומכים ברעיון שהעמותה תהווה ארגון עצמאי שייצג נאותה את יתומי צה"ל בישראל. (חלק מהמכתבים בפורום ב ynet).

חברי ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, יוסי ביילין, אבשלום וילן ישראל חסון ואחרים תומכים אף הם בהכרת העמותה כב"ארגון יציג"אל מול משרדי הממשלה ליתומי צה"ל בישראל.

העמותה ממשיכה לטפל באופן פרטני ביתומים הזקוקים לעזרה (מייצגת אותם בתכתובות ומקיימת עבורם פגישות עם גופים שונים).

העמותה מפרסמת בקשה למלגות עבור היתומים בפורום, תוך ציון מפורט של הצרכים.(שמות היתומים מוצנעים)

העמותה פונה לתורמים בארץ ובתפוצות דרך אמצעי התקשורת השונים.

ראוי לציון מיוחד: 23 דצמבר – הגשת עתירה לבית המשפט העליון להורות למשרד הביטחון ולשר הביטחון להכיר בנו כארגון המייצג את יתומי צה"ל מגיל 21.

כתבות בתקשורת על העתירה: Ynet    אביעד גליקמן

news1  רותי אברהם

וואלה יהושע בריינר

תכנון פעילות שנת 2010

העמותה תמשיך ותקיים פגישות עם שרים חברי כנסת ואישי ציבור שהביעו נכונות לסייע בהגשמת מטרתה המרכזית של העמותה–  קבלת הכרה בעמותה כארגון המייצג את יתומי צה"ל בישראל.

העמותה תמשיך ותגייס תרומות בארץ ובחו"ל לתמיכה ביתומי צה"ל בכל תחומי החיים.

העמותה תמשיך להוות כתובת למצוקת יתומי צה"ל ותסייע להם בצורה פרטנית.

העמותה תייצג את יתומי צה"ל בדיונים בבית המשפט העליון.

העמותה תייצג את יתומי צה"ל בוועדות הכנסת בכל נושא הקשור ליתומי צה"ל.

העמותה תמשיך ותפעל עבור יתומי צה"ל ללא הגבלת גיל כמוגדר בתקנון העמותה.

כתבות, פרסומים ואזכורים בתקשורת

שנת 2000

* "הארץ": כתבה בעמוד ראשון (כותרת) + תצלום. כתבת: עינת פישביין.

* "חדשות הבוקר", ערוץ 1, טלוויזיה: הופעה אישית וראיון ערב יום הזיכרון.

* "גלובס": כתבה + תצלום. כתבת: רונית ורדי. אזכור נוסף בכתבה נוספת.

* חדשות, "קול ישראל" , כתבת: דליה יאירי.

* "נמר של נייר", עיתון פקס, כתבה.

* אזכורים נוספים: חדשות "ערוץ 2", "ג'רוזלם פוסט".

שנת 2001

* "קול ישראל", אלכס טלמור.

* "ידיעות אחרונות", "24 שעות",  כתבה + תצלום, משה רונן.

* "מעריב", "היום", כתב: איתן רבין

* רדיו, כתבת: דליה יאירי.

* טלוויזיה מקומית, נתניה וחיפה.

שנת 2002

* "ידיעות אחרונות", "הארץ" , "גלובס", מודעת 1/4 עמוד מטעם העמותה.

* "ידיעות אחרונות", "7 ימים" , "אוי, ארץ מולדת", כתבת: אודטה שוורץ.

שנת 2003

* "אינטרנט", פורום ליתומי צה"ל ב"תפוז אנשים".

* רדיו, גלי צה"ל

* "מעריב", מוסף "סופשבוע", מדור תגובות: תגובת עדי כספי

* "מקור ראשון", דיוקן, כתבה מאת אפרת זמר, יום הזיכרון לחללי צה"ל.

* כתבת ענק ב"ידיעות אחרונות" (שער "24 שעות" ועמ' 3): עמליה ארגמן ברנע, יום הזיכרון לחללי צה"ל.

* טלוויזיה, ערוץ 10, חדשות הבוקר, יום הזיכרון לחללי צה"ל.

* רשת ב', "עניין אחר", יום הזיכרון לחללי צה"ל.

* רדיו "אמצע הדרך", יום הזיכרון לחללי צה"ל.

* רדיו דרום, יום הזיכרון לחללי צה"ל.

* דצמבר – רדיו , גלי צה"ל: בנושא מצוקת היתומים לרגל האספה הכללית

* דצמבר – טלוויזיה, ערוץ מקומי, "חדשות היום", כתבה מרכזית מאת תמי פינטו.

* דצמבר – "ידיעות אחרונות", "הארץ", "מעריב", "גלובס": מודעת 1/4 עמוד מטעם העמותה.

שנת 2004

* "טלוויזיית חוצות" ב-12 מוקדים בארץ – סרטון הצטרפות לעמותה.

* ינואר – טלוויזיה, ערוץ 2, הכתבה מרכזית מאת תמי פינטו שודרה בתכנית  "פרשיות השבוע" עם

אדם שוב.

* ינואר – "במחנה" , כתבת  מרכזית,  5 (!) עמודי צבע. כתבה מאת  נועה נבט

* יום הזיכרון 2004 – מחאת היתומים: יתומי צה"ל "מחוץ לגדר", מוקד המחאה הארצי בבית

הקברות הצבאי בקריית שאול.

* אפריל – "מעריב", כתבה, חצי עמוד, אוסנת שוסטק.

* אפריל – רדיו, רשת ב, "הכול דיבורים", מראיין חיים זיסוביץ.

* אפריל – "ידיעות אחרונות",  מודעת 1/4 עמוד מטעם העמותה.

* אפריל – "מעריב", מודעת 1/4 עמוד מטעם העמותה.

* אפריל – טלוויזיה, ערוץ 10, חדשות הבוקר, ראיון באולפן, אברי גלעד ולי נוי בר-נוף.

* אפריל – טלוויזיה, ערוץ 2, רשת על הבוקר, ראיון טלפוני.

* אפריל – אינטרנט, מעריב, כתבה מאת גיל חורב.

* אפריל – אינטרנט, ידיעות, כתבה מאת חנן גרינברג.

* אפריל – טלוויזיה, ערוץ 1, אזכור, צולמנו בחלוקת הגלויות לפני טקס יום הזיכרון.

* אפריל – "הארץ", אזכור אספת המחאה.

* ספטמבר – טלוויזיה, ערוץ 1, "מבט שני", כתבה על "לוביסטים" מאת אלונה שרת

בשיתוף עם העמותה.

שנת 2005

* ביום הזיכרון 2005 תרמו העיתונים המקומיים (מקומונים) ברשת "ידיעות אחרונות"

ו"מעריב" מודעות בכל חלקי הארץ, לצד פרסומן בעיתונים היומיים ב"העיר" בתל אביב,

"ידיעות אחרונות", "גלובס" ו"מעריב".

* מאי – טלוויזיה, ישראל שלנו ברוסית, כתבה מאת יאנה בריסקמן.

* יולי – מוסף סוף שבוע בעיתון "הארץ", כתבה מקיפה מאת אסתי אהרונוביץ: "מלחמות

יתומים  ואלמנות", 5 עמודים בצבע.

שנת 2006

ינואר – טלוויזיה, ערוץ 10, "זה הזמן" עם עמנואל רוזן: חשיפת השחיתות בארגון האלמנות.

יום הזיכרון – הופעה ראשונה בערב יום הזיכרון בערוץ הילדים  (ניקולודיאון).

מלחמת לבנות השנייה: שיתוף פעולה עם כל ערוצי הטלוויזיה בארץ ובחו"ל  (ר' באתר שלנו קמפיין לתרומות בחו"ל): בכל הערוצים הופיעה כתובית המפנה את יתומי צה"ל לעמותת יתומי צה"ל.

דצמבר – אזכורים על פעילותנו בדוח מבקר המדינה, החושף את השחיתות בארגון אלמנות ויתומי צה"ל. דוח זה היה פרי יזמה שלנו.

אזכורים רבים באינטרנט ובעיתונות המודפסת: "הארץ", "ידיעות אחרונות", "מעריב", "גלובס" ו"דה מרקר" בנושא דוח מבקר המדינה והבחירות בארגון האלמנות.

שנת 2007

יום הזיכרון –  העמותה ערכה קמפיין נרחב וראשון מסוגו לגיוס תרומות. שקופית העמותה פורסמה ללא תמורה בכל ערוצי הטלוויזיה בארץ, כולל הערוץ הראשון והערוץ הרוסי ובערוץ הישראלי בחו"ל. במקביל פורסמו מודעות בגודל חצי עמוד בכל העיתונים והמקומונים בארץ.

אפריל 2007 ראיון עם העמותה בקול ישראל בהשתתפות: אלי בן שם מיד לבנים, תמר חימוביץ מהעמותה לתמיכה נפשית בחברות חללי צה"ל, לידיה ראש המחלקה הסוציאלית באגף משפחות והנצחה וורדה לעדן הממונה על פניות הציבור באגף משפחות והנצחה. מראיין אלכס טלמור.

נובמבר ידיעות  אחרונות כתבה על בני שבויים ויתומי צה"ל.

שנת 2008

יום הזיכרון: יו"ר העמותה והגב' ניצן זהבי מופיעים בריאיון מורחב אישי ראשון מסוגו בערוץ 2 בתכניתם של אבי גלעד והילה קורח (באדיבות עולם הבוקר באתר שלנו http://orphans.org.il/?p=307)

שנת 2009

ינואר – הגשת עתירה מנהלית בבית המשפט בתל אביב להורות למשרד הביטחון להכיר בנו כארגון המייצג את יתומי צה"ל מגיל 21.

כתבות על העתירה: Ynet  ,  ורד לוביץ'

"ישראל שלנו", צבי הראל

23 דצמבר – הגשת עתירה לבית המשפט העליון להורות למשרד הביטחון ולשר הביטחון להכיר בנו כארגון המייצג את יתומי צה"ל מגיל 21.

כתבות בתקשורת על העתירה: Ynet    אביעד גליקמן

News1  רותי אברהם

וואלה יהושע בריינר

2 תגובות to “פעילות העמותה ינואר 2010”

 1. איתן זיו says:

  הי עדי

  ראיתי שיחוקק חוק ממשלתי עבור יתומי איבה עד גיל 25 מה ניתן לעשות במקרה המיוחד שלי
  כאשר אני גם יתום צה"ל וגם יתום פעולת איבה?
  נדפקתי פעמיים ורק בגלל שאני בן 43 אני מקבל
  גורנישט מהמדינה

 2. שאול ברינקר says:

  אני יתום צה"ל. אבי ברינקר יהודה חלל בצה"ל.
  מזה שנים שנים שנישלחים לאלמנות בכל שנה ממחלקת ההנצחה סמלים ליום הזכרון.
  מזה שנים שאני יודע כי מספר אלמנות אינם מעבירים ליתומים שלהם את הסמלים. אני חושב שצריך לשנות את צורת המשלוח ולשלוח לכל יתום את הסמלים החומר הכתוב וכו'. ישנם הרבה אלמנות או אלמנים אשר נישאו שוב ו"אינם רואים את יתומיהם מהעבר" בלחץ זה או אחר.
  כמו כן אני יתום גימלאי של מערכת הבטחון, למה אלמנות או אלמנים מקבלים ניקוד נוסף לגימלה עקב הגדרת מצבם ואילו אנו היתומים אינינו מקבלים כהוא זה בכל הקשור לתמיכה, אנחנו נושאים בנטל השכול לפעמים הרבה יותר מהאלמנים והאלמנות. שחלקם שיקמו את חייהם כל כך יפה וטוב……

כתוב תגובה

שמך:

אימייל:

אתר בית: