ארכיון ‘פעילויות העמותה’

כנס יתומי צה"ל בישראל

יום שישי, מאי 17th, 2013

אסיפה כללית של יתומי צה"ל בישראל

פעילות העמותה נובמבר 2012

יום רביעי, נובמבר 14th, 2012

פעילות עמותת יתומי מערכות ישראל וצה"ל בציבור ובתקשורת ינואר 2010
חוק משפחות החיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) תש"י 1950 מגדיר את האלמנות ואת ההורים השכולים כישויות נבחנות, בעוד שהיתום מוגדר אך ורק כבן של אלמנה. חוק זה מקנה זכויות מתמשכות לאלמנות, אך מגביל את זכויות היתום עד הגיעו לגיל 30. יתרה מזאת, במקרה שבו הלכה אמו לעולמה קודם לכן, פגות זכויותיו באחת. בכך החוק מקנה ערך משמעותי יותר לאבדנם של האלמנות וההורים השכולים בהשוואה לאבדנם של היתומים. כתוצאה מהפרדות חותכות אלה בתפיסת המערכת, האלמנות וההורים השכולים זוכים בהכרה ללא תנאי, בעוד שיתומי צה"ל נותרים מחוץ למשפחת השכול.
עמותת יתומי צה"ל הוקמה בשנת 2000 והיא ארגון ללא מטרות רווח. העמותה הוקמה מתוך ראיית זכותו האלמנטארית של ציבור זה לייצוג עצמאי משלו על רקע בעיות קשות ומתמשכות בייצוגם ההולם של יתומי צה"ל הצעירים, ובהיעדרו של כל ייצוג הנוגע ליתומי צה"ל המבוגרים יותר. בשל סירובו של משרד הביטחון להכיר בה העמותה אינה נתמכת מכספי משלם המסים בישראל ואינה זוכה לכל תמיכה כלכלית ממשלתית. בעמותה חברים יתומי צה"ל בני כל הגילים, והיא מתנהלת על בסיס מערכת ארגונית מגובשת ובהתאם לנדרש בחוק, כגון: קיום ישיבות ועד, עריכת כנסים שנתיים סדירים ועוד. כל בעלי התפקידים עושים את מלאכתם בהתנדבות, והעמותה אינה משלמת משכורות לאיש.

ביום 24.2.11 הכיר בית דין הגבוה לצדק בבג"ץ 10294/09 [בהרכב השופטים חיות מלצר ועמית] בזכותה של העמותה לייצג את היתומים ולפנות במישרין בשמם, לאגף משפחות והנצחה (אגף השיקום בשמו הקודם) במשרד הביטחון ולמשרד הביטחון, בלא הצבת תנאי סף כבעבר.

לעמותה אישור ניהול תקין לשנת 2012 ואישור מלכ"ר (פטור לתרומות ס' 46) עד 2013.

מטרותיה העיקריות של העמותה הן:
א. לסייע בהגדרת מעמדם הייחודי של יתומי צה"ל בישראל.
ב. להוות כתובת ליתומי צה"ל בישראל ולסייע במתן פתרונות לבעיות הייחודיות של בני הנופלים.
ג. לעדכן את הוראות החוק הישן, כדי לאפשר מענה הולם לצורכיהם ולזכויותיהם של היתומים.
ד. לפעול לשיקום יתומי צה"ל ללא הגבלת גיל.
ו. לטפל בבני הנופלים, לעזור להם ולייצגם מול משרד הביטחון ומוסדות ממשלה השונים.
ז. לסייע לשיפור שירותי השיקום באמצעות שיתוף פעולה מקצועי עקבי עם גופי השיקום.
מאז הקמתה בשנת 2000 ערכה העמותה, באמצעות מתנדביה, פעולות רבות למען יתומי צה"ל, ביניהן:
בזכות פעילות העמותה יתומי צהל זוכים לטיפול פסיכולוגי ללא הגבלת גיל משנת 2001 (לפני כן הטיפול הפסיכולוגי היה עד גיל 30) .
גם היום אנו דורשים ממשרד הביטחון בניית תשתית לקבוצות תמיכה לטיפול פסיכולוגי ליתומים שעברו את גיל 30.

פגישות עם עשרות חברי כנסת לתיקון חוק משפחות החיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) תש"י 1950. במסגרת זו נפגשה העמותה עם סגן שר הביטחון דאז ד"ר אפרים סנה, וערכה גם מפגשים שנועדו לרתום אנשי ציבור ואחרים בסיוע לתיקון החוק.
תכתובת עקיבה ורציפה עם שרי הביטחון השונים ועם בעלי תפקידים רלוונטיים נוספים במשרד זה.
פגישות עם מר אריה מועלם, ראש אגף משפחות והנצחה במשרד הביטחון,
סיוע ליתומים שבקשותיהם אינן נענות כיאות על ידי אגף השיקום במשרד הביטחון וגורמי ממשל שונים.
יצירת קשר הדוק ושוטף עם אישי ציבור, ראשי ערים וצמרת צה"ל, על מנת להקל על יתומי צה"ל בישראל את השתלבותם באורח חיים תקין במדינת ישראל.
הגשת שתי הצעות חוק בעזרת חברי כנסת שונים, לפריצת מחסום גיל ה-30 ולשיפור תנאי החיים של יתומי צה"ל בישראל עם התכנסות הכנסת נמשיך להגיש הצעות נוספות.
יצירת קשר עם תורמים שונים למען קידום יתומים בצורה פרטנית (מכתבי תודה באתר שלנו(
הגשת עתירה לבית המשפט המחוזי באוגוסט 2003 לקבלת פרטיהם של כלל יתומי צה"ל בישראל למטרות התארגנות.
בפעם הראשונה בישראל – עריכת מחאה כללית בכל בתי הקברות הצבאיים בארץ ביום הזיכרון 2004 לנוכח התעלמות שר הביטחון ומשרדו ממצוקת היתומים בארץ.
הרחבת התודעה הציבורית בנוגע למצבם של יתומי צה"ל באמצעות עשרות כתבות ברדיו, בעיתונות, באינטרנט ובטלוויזיה, המיידעות את הציבור אודות מצוקת היתומים.
פרסום מודעות רבות בעיתונות. הפרסום נערך בתרומת העיתונים "ידיעות אחרונות", "מעריב", "הארץ" ו"גלובס". "ישראל היום"
פרסום עשרות מודעות ברשתות המקומונים של העיתונים "ידיעות אחרונות" ו"מעריב" בכל הארץ בערבי יום הזיכרון.
בשנים האחרונות אנו עורכים מבצע לגיוס התרומות שלנו בארץ ובחו"ל. המבצע מתחיל במוצאי יום הזיכרון לשואה ולגבורה ונמשך שבוע ימים עד מוצאי יום העצמאות. משודר בכל ערוצי הטלוויזיה האינטרנט והרדיו.
ההופעה הראשונה בערוץ המשדר ברוסית בישראל הייתה בערב יום הזיכרון 2005.
סיוע משפטי ליתומים במישור הפרט, הניתן בהתנדבות ע"י עו"ד העמותה מר ערן לאופמן.

הודעה לעיתונות

יום שלישי, מאי 3rd, 2011

מדינת ישראל לא שמה על יתומי צה"ל. למה? ככה.

ע"פ החוק: יתום מערכות ישראל וצה"ל שעבר את גיל 30 לא זכאי לשום עזרה ברכישת דירה, אפילו אם לא קיבל עזרה בעבר. למען האמת, יתום צה"ל שעבר את גיל 30 לא זכאי לכלום. אם לא ניצלת את זכויותך עד גיל 30, זכויותיך אבדו.

אז מה אפשר לעשות? הרבה, אתה יכול להתחתן, להתגייס לשירות מילואים ולהיהרג. אלמנתך תיהנה למשך כל חייה מהטבות מס, עזרה בדיור, מכוניות ללא מיסים(כל 4 שנים) וקצבה חודשית.

אתה? תסתדר לבד.

אחרי שנים רבות של מאבקים בג"ץ הורה למשרד הביטחון להכיר בעמותת יתומי מערכות ישראל וצה"ל ולדון בבקשותיה בשם חבריה ללא תנאי סף. בימים אלה מקיימת העמותה מבצע התרמה רחב היקף.

עמותת יתומי צה"ל הוקמה בשנת 2000 והנה ארגון ללא מטרות רווח. העמותה הוקמה על רקע בעיות קשות ומתמשכות בייצוגם ההולם של יתומי צה"ל הצעירים, והעדרו של כל ייצוג הנוגע ליתומי צה"ל המבוגרים יותר, התואם את זכותם הדמוקרטית האלמנטארית.

בעמותה חברים מעל 1200 יתומים בכל הגילאים ומטרותיה הוא להגדיר את מעמדם הייחודי של יתומי צה"ל הבוגרים והצעירים כאחד, לסייע לבני הנופלים בפתרון הבעיות שלהם גם כשהם הופכים בגירים ולייצגם מול משרד הביטחון והמוסדות האחרים, בנפרד מאלמנות צה"ל.

אחד הנושאים המרכזיים בהם פועלת העמותה הוא שינוי ותיקון חוק משפחות החיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) תש"י 1950. החוק מגדיר את האלמנות ואת ההורים השכולים כישויות נבחנות, בעוד היתום מוגדר אך ורק כבן של אלמנה.

החוק מקנה זכויות מתמשכות לאלמנות אך מגביל את זכויות היתום עד הגיעו לגיל 30 . במקרה בו הלכה אימו לעולמה קודם לכן, פגות זכויותיו באחת. בכך מקנה החוק ערך "כבד" יותר לאובדנם של האלמנות וההורים השכולים ביחס לאובדנם של יתומי צה"ל; כתוצאה מהפרדות חותכות אלה זוכים האלמנות וההורים השכולים בהכרה ללא תנאי מצד המערכת, בעוד היתומים מופלים לרעה.

יו"ר העמותה עדי כספי "במשך שנים רבות במשרד הביטחון מעדיפים להתעלם מהיתומים כאילו שלנו האובדן אינו כואב וכאילו שאנחנו בניגוד לאמהות שלנו חסינים מכל פגע. אלמנה והורים של חלל צה"ל זוכים לטיפול של משרד הביטחון לאורך כל ימי חייהם ואילו אנחנו היתומים אשר בליבם נצרב האובדן הנורא הזה, מאיתנו מצפים שנסתדר כבר בעצמנו. יש בישראל מאות יתומי צה"ל שנזקקים לטיפול נפשי ואחר לאורך כל ימי חייהם בגין העובדה שהם איבדו את אביהם להגנת המדינה ואי אפשר להמשיך להתעלם מכך".

*העמותה אינה נתמכת מכספי משלם המיסים ואינה משלמת משכורת לאיש !הודעה לתקשורת

יום חמישי, פברואר 24th, 2011

עתירת עמותת יתומי ישראל וצהל בבית הדין העליון היום נגד שר ומשרד הבטחון (בג"צ 10294/09)
שופטי בגץ בהרכב א. חיות, מלצר ועמית, החליטו כי עמותת יתומי מערכות ישראל וצה"ל תוכל לפנות במישרין, בשם חבריה, לאגף משפחות והנצחה (אגף השיקום בשמו הקודם) במשרד הביטחון, בלא תנאי סף וזאת בעקבות התחייבות נציגת המדינה.

שופטי בגץ בהרכב א. חיות, מלצר ועמית, החליטו כי עמותת יתומי מערכות ישראל וצה"ל תוכל לפנות במישרין, בשם חבריה, לאגף משפחות והנצחה (אגף השיקום בשמו הקודם) במשרד הביטחון, בלא תנאי סף וזאת בעקבות התחייבות נציגת המדינה.
עד לדיון זה הפניה לאגף משפחות הייתה באמצעות ארגון יציג בלבד, ולמעשה בכך בא לידי סיום ה"מונופול" שהיה לארגון האלמנות והיתומים לטעון לייצוג של יתומי צה"ל הבוגרים (מגיל 21 ואילך).
נציגת המדינה הצהירה בפני השופטים, כי כל פניה של עמותת היתומים וחבריה תבחן באופן ענייני על ידי האגף, ושופטי הבגץ נתנו לזה תוקף של החלטה.
בעקבות כך הסירה העמותה את עתירתה.
אנו שמחים לבשר כי מאבקנו הממושך להכרה ישירה שהחל בשנת 2000 וזכה לתמיכת שרים וחברי כנסת במשך השנים, קיבל היום גושפנקא חוקית בבית הדין הגבוה לצדק , ומודים מקרב לב לעורכי הדין אילן יונש וערן לאופמן על ייצוגינו הנפלא.

בכבוד רב
עדי כספי, מייסד ויו"ר

לקראת הדיון בבית המשפט העליון

יום רביעי, פברואר 9th, 2011

לחברות וחברי עמותת יתומי צה"ל היקרים,
עקב שביתת הפרקליטים נדחה הדיון שהיה אמור להתקיים בדצמבר אשתקד.

לראשונה בהיסטוריה של עם ישראל ישמע קולם של יתומי צה"ל ביום חמישי ה- 24 לפברואר בשעה 11:30 בבוקר בבית המשפט העליון בירושלים, בדיון הנוגע לבקשתם להכרה בעמותה כארגון המייצג את יתומי צה"ל בישראל. זאת, לאחר עשור בו בקשתנו להכרה ישירה לא נענתה ע"י שרי הביטחון.

זהו שלב קריטי במערכה שאנו מנהלים, וחשוב מאד שמספר רב של חברי עמותה יגיעו לדיון. בואו להפגין את נוכחותנו ואת כוחנו!

חברים/ת שמתעתדים להגיע לירושלים מתבקשים ליצור קשר עד יום ג', ה- 22/2/2011 עם מתאם האירוע, מר דרור ברנדס, בטלפון: 0775153032.

מתאם בשטח (ביום האירוע בירושלים): גזבר העמותה סא"ל (מיל') איתן זמיר בטל':
0502280160

בעניין התקשורת הנוכחת בבית במשפט; החברים מתבקשים לשמור על איפוק ולא להתלהם מול מצלמות!!!

בתודה
עדי כספי, יו"ר